Eplikt Helhetstjänst

E-plikt Helhetstjänst

Ni behöver inte göra någonting alls

Eplicta har en tjänst som tar ett helhets­grepp om er e-plikt och gör allt åt er. Helhetstjänsten är anpassad för kommuner och övriga myndigheter och är ett abonnemang där ingen program­vara eller moduler behöver installeras.

Att själv hantera sitt e-plikt­material är kunskaps- och resurs­krävande. Med E-plikt Helhetstjänst blir ni befriade från mycket merarbete och kostnader.

Ni behöver inte…

  • gå igenom allt material på alla era digitala kanaler
  • göra det tidskrävande urvalet
  • utbilda era redaktörer i urvals­kriterierna
  • märka upp allt material med metadata
  • moduler eller program­vara som kommer att kräva support och uppdateringar
  • nya projekt
  • skicka materialet till Kungliga biblioteket

Luta dig tillbaka och låt oss göra jobbet

E-plikt projekt
Ni behöver inte starta något nytt projekt eller utredning runt er e-plikt.
Urval e-plikt
Redaktörerna behöver inte göra det tidskrävande urvalet av materialet.
Alla digitala kanaler
Redaktörerna behöver inte gå igenom alla era digitala kanaler.
Regelverk e-plikt
Redaktörerna behöver inte utbildas i de urvals­kriterier och regler som gäller för leverans­pliktigt material.
Uppmärkning e-plikt
Redaktörerna behöver inte göra den omfattande uppmärkningen av materialet.
Outsourca e-plikt
Luta dig tillbaka och låt oss göra jobbet.

Er Eplikt i fem steg

Insamling eplikt

Steg 1
INSAMLING

Vi samlar in ert material på samtliga digitala kanaler såsom webbsidor, YouTube, bloggar, podcast mm​

Urval

Steg 2
URVAL

Vi sorterar ut de dokument, bilder, ljud­klipp och video­klipp som ska ingå i leveransen

Uppmärkning med metadata av eplikt

Steg 3
UPP­MÄRKNING

Vi märker upp materialet så att det får den metadata som krävs

Epliktleverans

Steg 4
LEVERANS

Vi överför ert e‑plikt­material till Kungliga biblioteket

Eplikt kvalitet

Steg 5
BEVAKNING

Vi bevakar kontinuerligt förändringar i era digitala kanaler och levererar fortlöpande nytt e‑pliktigt material

Retroaktivt material

Enligt lag ska även retroaktivt material från och med 2015‑01‑01 behandlas och levereras. De flesta av Eplictas kunder önskar att vi hanterar även detta.

Inkluderar samtliga era digitala kanaler

Om man själv vill leverera sin e-plikt, är en av de vanligaste misstagen att man inte levererar från samtliga digitala platt­formar, utan bara från sin huvud­sakliga hemsida. Även material på under­webbar (subdomäner), externa kampanj­webbar, YouTube-kanaler, podcast samt vissa sociala medier ska vanligen även ingå i e-plikt­leveransen. Allt detta omfattas av Eplictas helhets­tjänst.

Med Eplicta slipper ni göra allt själva

Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid val av metod för leverans av e-plikt. Nedan följer de viktigaste punkterna.

  Eplictas helhets­tjänst Modul/ plug‑in till webbserver
Identifierar allt material på alla era hemsidor och övriga digitala kanaler Ja Nej
Väljer ut rätt material baserat på regelverket Ja Nej
Applicerar metadata med automatik Ja Nej
Levererar materialet i rätt format till Kungliga biblioteket Ja Ja*
Levererar automatiskt nytillkommet e‑pliktigt material Ja Nej
Bevakar ändringar och tillägg Ja Nej
Behandlar retroaktivt material Ja Nej
Kräver ingen utbildning av era redaktörer Ja Nej
Behandlar streamad media (som t ex YouTube och podcast) Ja Nej
Kräver ingen installation på era webbservrar Ja Nej
Fungerar i en tillverkaroberoende blandmiljö (flera olika webb­publicerings­system) Ja Nej

*) Enbart för den webbserver som har modul/plug‑in installerad.

Vill du veta mer?

Eplicta är unik som den enda aktör som kan erbjuda en helhetstjänst inom e-plikt. Vi lämnar gärna en pris­uppgift för just er organisation.