Episerver plug-in för e-plikt

Eplictas e-plikt plug-in för Episerver

Eplictas e-plikt plug-in för Episerver

Vid sidan av Eplictas helhetstjänst för e-plikt, kan vi som alternativ erbjuda ett Episerver plug-in för e-plikt.

Denna modul lämpar sig för de organisationer där redaktörerna själva har kunskap om vilka resurser som ska levereras och hur dessa resurser ska märkas upp med metadata.

Eplictas plug-in för e-plikt hanterar alla olika mediaobjekt på servern så som text, bilder, dokument, ljud, video med mera.

(Eplicta erbjuder även en tjänst för de organisationer som använder SiteVision-modul för e-plikt.)

Egenskaper för Episerver e-plikt plug-in

 • Modulen ska installeras på samtliga servrar som innehåller e-pliktigt material och som använder Episerver CMS.
 • Redaktörerna markerar innehållet som ska levereras för e-plikt och anger sedan rätt metadata.
 • Redaktörerna kan markera enskilda resurser eller delar av hierarkin som då ärver metadatainställningarna, vilket är mycket tidsbesparande.
 • De markerade resurserna levereras med automatik till Kungliga biblioteket.
 • Leveransen överförs i rätt RSS-format, dvs MediaRSS 1.5.0 och Dublin Core DCMI Metadata Terms med KB:s eget XML-schema.
 • Leveranserna loggas så redaktörerna kan se historiken.
 • Eplictas Episerver plug-in för e-plikt stöder samtliga metadatafält enligt KB:s specifikation, som redaktörerna ska fylla i för varje resurs:
  • Titel
  • Beskrivning
  • Publiceringsdatum (i format RFC822)
  • URL/nätadress
  • URL/objektets nätadress, hämtningsadress för alternativ form
  • Filformat
  • Identifikator (GUID)
  • Identifikator med typvärde (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Utgivarens organisationsnummer
  • Tillgänglighet vid publicering (gratis/restricted)
  • Licens (URI till licensavtal)
  • Licens för objektet (eller vissa delar av objektet)
  • Värdpublikation (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Annat format (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Upphovsman (intellektuellt-/konstnärligt ansvarig)
  • Upphovsman (bidragit)
  • Upphovsman för objektet
  • Upphovsrättsinnehavare för objektet
  • Resurstyp (MIME)
  • Objekt som ingår i resursen (audio, video, image)
  • Objekt som tillhör resursen, men som levereras separat (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Markör för alternativ form
  • Nyckelord/ämne för hela resursen
  • Nyckelord/ämne för den enskilda filen
  • Checksumma

Vi berättar gärna mer

Var god vänta...