Frågor och svar

Fråga: På vilka webbpubliceringssystem fungerar Eplictas tjänst?

Svar: En av de stora styrkorna med Eplictas tjänst är att den fungerar för alla olika webbpubliceringssystem och versioner som finns på marknaden (som till exempel SiteVision, EpiServer CMS, Microsoft SharePoint, WordPress, Joomla, Drupal och Roxen CMS). Det är inte ovanligt att våra kunder har en blandmiljö och samtidigt använder flera olika webbpubliceringssystem.

 

Fråga: Vår webbserver har fått besök av cruiser.eplicta.com – vad är det?

Svar: Er webbserver används av en organisation som antingen redan har avtal med Eplicta eller har visat intresse att använda sig av våra tjänster. Eplicta Cruiser kan i viss mån liknas vid en sökmotor som regelbundet analyserar innehållet på utvalda webbservrar för att finna e‑pliktigt material.

 

Fråga: Är Eplictas tjänst att likna vid en robotinsamling?

Svar: Nej. Förvisso identifierar Eplicta mycket e-pliktigt material genom en automatiserad detekteringsprocess, men detta är bara en avgränsad del av vårt system. Det finns e-pliktigt material, till exempel bakom betalväggar, som hämtas in på annat sätt. Traditionell robotinsamling är oftast ett för trubbigt verktyg för att särskilja rätt resurser.

 

Fråga: Klarar Eplictas tjänst att leverera videoklipp från YouTube?

Svar: Ja. Eplictas system kan hantera streamat material som finns på till exempel YouTube, Vimeo och podcaster samt inkludera materialet i e-pliktleveransen. Man bör notera att Kungliga biblioteket i dessa fall kräver att den icke-streamade originalfilen finns tillgänglig i leveransen.

 

Fråga: Vad kostar Eplictas tjänst?

Svar: Priset varierar beroende på organisation och omfång. Eplicta har valt att prissätta sina tjänster väldigt lågt. Det ska alltid vara billigare att låta Eplicta hantera e‑plikten än att anlita konsulter eller köpa plug-in och moduler till sina webbpubliceringssystem. Vi lämnar gärna en prisuppgift för just er organisation.

 

Fråga: Vad har Eplictas abonnemang för avtalstid och betalningsvillkor?

Svar: Här kan man ladda ner dokumentet med de Allmänna villkor som gäller för Eplictas tjänst.