Om Eplicta

Bevakade webbplatser av Eplicta

Bevakade webbplatser

Inspekterade webbsidor av Eplicta

Inspekterade webbsidor

Analyserade dokument av Eplicta

Analyserade dokument

Levererade e-pliktiga dokument med hjälp av Eplicta

Levererade e-pliktiga dokument

E-plikten framför allt

Eplicta älskar e-plikt

Eplicta grundades 2014 och är ett företag specialiserat på e-plikt. Vår abonnemangstjänst erbjuder en helhetslösning som hanterar alla steg av er e-pliktleverans.

Vi hjälper er att följa lagen och har kunskap om vilket av ert material som ska ingå. Vi säkerställer också att materialet levereras på korrekt sätt till Kungliga Biblioteket.

Eplicta är unika som den enda aktör som kan erbjuda en helhetslösning inom e-pliktleveranser.

2016 vann Eplicta Quality Innovation Award, arrangerat av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Med Eplicta slipper ni göra allt själva

Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid val av metod för leverans av e-plikt. Nedan följer de viktigaste punkterna.

Eplictas tjänst Modul/ plug-in till webbserver
Identifierar allt material på alla era hemsidor och övriga digitala kanaler Ja Nej
Väljer ut rätt material baserat på regelverket Ja Nej
Applicerar metadata med automatik Ja Nej
Levererar materialet i rätt format till Kungliga biblioteket Ja Ja*
Levererar automatiskt nytillkommet e-pliktigt material Ja Nej
Bevakar ändringar och tillägg Ja Nej
Behandlar retroaktivt material Ja Nej
Kräver ingen utbildning av era redaktörer Ja Nej
Behandlar streaming media (som t ex YouTube och podcast) Ja Nej
Kräver ingen installation på era webbservrar Ja Nej
Fungerar i en tillverkaroberoende blandmiljö (flera olika webbpubliceringssystem) Ja Nej
*) Enbart för den webbserver som har modul/plug-in installerad.

Varför anlita Eplicta?

Att själv hantera sitt e-pliktmaterial är kunskaps- och resurskrävande. Eplicta ska alltid vara det mest fördelaktiga sättet att hantera sin e-plikt. Vi lämnar gärna en prisuppgift för just er organisation.

Genom Eplictas abonnemang finns mycket att vinna.

Saker vi sköter åt er…

 • urval av e-pliktmaterial
 • att leveranserna har rätt format och metadata
 • automatisk leverans av nytillkommet material
 • ser till att samtliga era webbplatser inkluderas
 • att även retroaktivt material behandlas
 • kontinuerlig bevakning av förändringar

Allt ni inte behöver…

 • inga IT-konsulter
 • inga nya projekt
 • inga moduler eller programvara som kommer att kräva support och uppdateringar
 • ingen omkonfigurering av IT-system
 • ingen utbildning
 • inget behov av att sätta sig in i urvalskriterierna

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.