Frågor och svar om e-plikt med Eplicta

Fråga: På vilka webbpubliceringssystem fungerar Eplictas tjänst?

Svar: Alla. En av de stora styrkorna med Eplictas tjänst är att den fungerar för alla olika webbpubliceringssystem och versioner som finns på marknaden (som till exempel SiteVision, EpiServer, Microsoft SharePoint, WordPress, Joomla och Drupal). Det är inte ovanligt att våra kunder har en blandmiljö och samtidigt använder flera olika webbpubliceringssystem.

Fråga: Vår webbserver har fått besök av cruiser.eplicta.com – vad är det?

Svar: Er webbserver används av en organisation som antingen redan har avtal med Eplicta eller har visat intresse att använda sig av våra tjänster. Eplicta Cruiser kan i viss mån liknas vid en sökmotor som regelbundet analyserar innehållet på utvalda webbservrar för att finna e‑pliktigt material.

Fråga: Är Eplictas tjänst att likna vid en robotinsamling?

Svar: Nej. Förvisso kan Eplicta identifiera e-pliktigt material genom en automatiserad detekteringsprocess, men detta är bara en avgränsad del av vårt system. Det finns e-pliktigt material, till exempel bakom betalväggar, som hämtas in på annat sätt. Traditionell robotinsamling är oftast ett för trubbigt verktyg för att särskilja rätt resurser.

Fråga: Klarar Eplictas tjänst att leverera videoklipp från YouTube?

Svar: Ja. Eplictas system kan hantera streamat material som finns på till exempel YouTube, Vimeo och podcaster samt inkludera materialet som icke-streamat i e-pliktleveransen till Kungliga biblioteket.

Fråga: Vad kostar Eplictas tjänst?

Svar: Priset varierar beroende på organisation och omfång. Eplicta har valt att prissätta sina tjänster väldigt lågt. Det ska alltid vara billigare att låta Eplicta hantera e‑plikten än att själv göra det tidskrävande urvalet och den omfattande uppmärkningen. Vi lämnar gärna en prisuppgift för just er organisation.

Fråga: Vad har Eplictas abonnemang för avtalstid och betalningsvillkor?

Svar: Här kan man ladda ner dokumentet med de Allmänna villkor som gäller för Eplictas tjänst.

Fråga: Hur hanterar Eplicta personuppgifter enligt GDPR?

Svar: Eplictas behandling av kunders material som kan innehålla personuppgifter sker endast i syfte att tillse att de fullföljer sin skyldighet att efterleva lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material till Kungliga biblioteket och främja framtida kulturarv. Eplictas system ligger på servrar stationerade i Sverige.

Eplicta hanterar enbart material som är publikt tillgängligt på kundens olika digitala kanaler. Däremot aldrig internt material (som t ex intranet eller arkiv). För delar av detta publika material skapas en mellanlagring, så kallad cache. Denna cache sparas under en varierande tid, dock maximalt tre månader. Eplicta tillser att denna cache raderas frekvent och totalt.

I de fall en identifierbar fysisk person omnämns i någon av kundens material kommer denna information även finnas i en cache-fil hos Eplicta. Personuppgifter kan även finnas i den metadata som Eplicta levererar till Kungliga biblioteket å sina kundens vägnar. De personuppgifter som överförs är i samma form som kunden presenterar personuppgifterna i sina publika digitala medier, det vill säga en identifierbar fysisk person i skrift, ljud och stilla/rörlig bild.

Eplictas system

Här finns de fullständiga villkoren om behandling av personuppgifter.

Fråga: Kan man få veta hur Eplictas system fungerar tekniskt?

Svar: Ja. Här kan man ladda ner en teknisk rapport/whitepaper om Eplictas system.