Eplicta vinner Quality Innovation Award

Quality Innovation Award

Eplicta har tilldelats första pris i Quality Innovation Award 2016. Priset delas ut i tre klasser och Eplicta är vinnare i klassen Business Innovation – Micro and startup.

Quality Innovation Award delas ut i Sverige till organisationer som kunnat presentera innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. Bakom Quality Innovation Award står kvalitetsinstituten i ett flertal länder och Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ står för den svenska representationen av priset.

– Det är imponerande att se hur innovationerna som utgör årets vinnare tar historiska processer och tekniker in i framtiden, säger Mats Deleryd, VD Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Med denna kvalitetsutmärkelse strävar vi mot att ge innovationer av processer, affärsmodeller och arbetssätt lika stor uppmärksamhet som produkt- och tjänsteinnovationer får idag.

Beskrivning av innovationen

Sedan 1661 ska alla som framställer böcker, tidningar och övriga trycksaker i Sverige leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga Biblioteket för att bevara vårt kulturarv. Från och med 2015 så omfattar även denna plikt visst elektroniskt material. Eplicta har därför utvecklat en process och IT-lösning, en abonnemangstjänst, som automatiskt identifierar relevant elektroniskt material. Detta levereras sedan till Kungliga Bibliotekets servrar. Eplicta underlättar därmed denna process avsevärt och bidrar även till att relevant elektroniskt material sparas till vårt framtida kulturarv.

Domarkommitténs motivering

Eplicta har utvecklat ett system som erbjuder en helhetslösning med automatik inom e-plikt. Genom att ta en samlad syn på hela processen från att identifiera e-pliktigt material till att det laddats upp vid Kungliga Biblioteket effektiviserar inte bara Eplictas abonnemangstjänst arbetet utan ökar även sannolikheten att relevant material sparas. Då mängden elektroniskt publicerat material ökar exponentiellt möjliggör Eplictas lösning att en process etablerad på 1600-talet tas in och vidare i modern tid för att bidra till att säkerställa vårt framtida kulturarv.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera europeiska länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel och Kazachstan och Baskien. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling – svarar för den svenska representationen.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. SIQ ska bidra till att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.

Vem kan vinna?

Den organisation som utvecklat en innovation som tydligt påvisar ökad kvalitet för t ex kunder, medarbetare, leverantörer eller till och med samhället.

Innovation handlar inte bara om produkter eller tjänster, utan även om processer, nya arbetssätt, nya affärsmodeller, ny ledningsmodell eller en ny tjänst. En innovation är en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, för samhället och för välfärden.

Domarkommitté Quality Innovation Award 2016

Domarkommittén bestod av:

  • Ann-Mari Fineman – Enhetschef IT-användning och tjänster – Vinnova
  • Ida Gremyr – Biträdande Professor, Industriell kvalitetsutveckling – Chalmers
  • Staffan Gullander, Professor – Stockholms Universitet
  • Jonas Malmlund Partner, Strategy & Operations – Deloitte
  • Karl Schultz – Partner, Knowit Business Growth och Styrelseledamot i SIQs Styrelse

Utdelningen av Quality Innovation Award 2016 skedde i Moderna Museet den 30 januari 2017.

Mer om Eplictas prisbelönta system

Mer om Quality Innovation Award

Mer om SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling