SiteVision-paketet för e-plikt

SiteVision e-plikt modul

Vid sidan av Eplictas helhetstjänst för e-plikt, erbjuder vi ett paket framtaget för de e-pliktleverantörer som använder SiteVisions modul för e-plikt.

SiteVision har en modul för e-plikt som tillser att leveransen av e-pliktigt material till Kungliga biblioteket görs tekniskt rätt i en RSS-feed. Detta är en bra funktion för de organisationer som har tid, resurser, kompetens och kunskap att själva göra sitt urval och metadata-uppmärkning av sitt material. Dessa icke-tekniska delar är i särklass de största och mest tidskrävande delarna av jobbet.

Begränsningar i SiteVisions modul för e-plikt

Modulens funktionalitet är begränsad på många områden, där två av de största svagheterna är att den inte kan leverera e-pliktigt material från:

  • andra webbplatser utanför SiteVision
  • streamade media som t ex YouTube-klipp och podcast

På dessa platser finns vanligtvis e-pliktigt material som måste levereras enligt lag.

Ett effektivt komplement

Eplictas SiteVision-paket för e-plikt löser ovanstående problematik. Eplicta hanterar leveransen av allt ytterligare material som inte modulen klarar. Denna leverans sker parallellt med det ni själva sköter genom ert manuella arbete i e-pliktmodulen.

Många av Eplictas kunder använder SiteVision som webbpubliceringssystem. Eplicta sköter alla delar i e-pliktleveransen, men för de kunder som själva vill hantera sin e-pliktleverans är SiteVision-paket ett effektivt komplement.

SiteVision-paketet är en abonnemangstjänst där ingen programvara eller moduler behöver installeras på ert system.

Vi berättar gärna mer

Var god vänta...