Arkivera sociala medier

Det myndigheter publicerar i sociala medier är allmän handling och ska arkiveras i enlighet med gällande regler och lagstiftning.

Hur bevarar man sociala medier bäst?

Att arkivera sociala medier har tidigare varit ett dilemma. I den mån det finns funktioner för att exportera data, lever dessa inte upp till grundläggande krav för arkivering. Enhetlig struktur saknas, och att bara spara informationen som HTML gör att värdefull metadata och sökbarhet går förlorad.

Genom att arkivera med förvaltningsgemensam paketstruktur (FGS) säkerställer det informationens struktur, autenticitet och garanterar förlustfri överföring. Eplictas system för arkivering av sociala medier är det första någonsin som kan arkivera detta i ett e-arkiv med exempelvis METS enligt Riksarkivets föreskrifter och råd (RA-FS).

Hela er närvaro i sociala medier, inklusive besökarnas interaktioner/kommentarer, överförs enkelt till ert befintliga e-arkiv.

Ert arkiv är en del av det nationella kulturarvet

En myndighets närvaro och publiceringar i sociala medier är ofta att betrakta som en allmän handling, vilken kan falla under Arkivlagen.

Arkivera sociala medier

Med tjänsten Eplicta Arkivera Sociala Medier kan nu även denna del bevaras strukturerat och vårdas så att det:

  • Följer Riksarkivets förvaltningsgemensamma paketstruktur FGS 2.0
  • Förenklar och möjliggör en arkivbeständig och enhetlig metod
  • Tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar
  • Garanterar autenticiteten vid situationer då juridiken och förvaltningen kräver detta
  • Möjliggör framtida forskning

Kanaler som ofta är av intresse att bevara är  Facebook,  Instagram,  YouTube,  Twitter,  LinkedIn och podcast som  SoundCloud med flera.

Ökad sökbarhet och överskådlighet av era sociala medier

Styrkan med att arkivera sina sociala medier är att alla inlägg blir sökbara; text, kommentarer, likes, bilder, ljud och video. Olika kanaler från flera sociala medier kan presenteras samtidigt, vilket ökar överskådligheten och förenklar analyser.

Arkiveringen kan ske helt momentant eller i intervaller såsom till exempel dygn, vecka, månad, kvartal och år.

Nya tekniker kräver nya arkiveringslösningar och ett nytt sätt att tänka kring bevarande. Tiden då man gjorde skärmdumpar av sina sociala medier är lyckligtvis förbi.

Vill du veta mer?

Eplicta är unik som den enda aktör som kan erbjuda arkivering av sociala medier enligt Riksarkivets förvaltningsgemensamma paketstruktur. Vi lämnar gärna en pris­uppgift för just er organisation.