Eplikt Helhetstjänst

E-plikt Helhetstjänst

Ni behöver inte göra någonting alls

Eplicta har en tjänst som tar ett helhets­grepp om er e-plikt och gör allt åt er. Helhetstjänsten är anpassad för kommuner och övriga myndigheter och är ett abonnemang där ingen program­vara eller moduler behöver installeras.

Att själv hantera sitt e-plikt­material är kunskaps- och resurs­krävande. Med E-plikt Helhetstjänst blir ni befriade från mycket merarbete och kostnader.

Ni behöver inte…

  • gå igenom allt material på alla era digitala kanaler
  • göra det tidskrävande urvalet
  • utbilda era redaktörer i urvals­kriterierna
  • märka upp allt material med metadata
  • moduler eller program­vara som kommer att kräva support och uppdateringar
  • nya projekt
  • skicka materialet till Kungliga biblioteket

Er Eplikt i fem steg

Insamling eplikt

Steg 1
INSAMLING

Vi samlar in ert material på samtliga digitala kanaler såsom webbsidor, YouTube, bloggar, podcast mm​

Urval

Steg 2
URVAL

Vi sorterar ut de dokument, bilder, ljud­klipp och video­klipp som ska ingå i leveransen

Uppmärkning med metadata av eplikt

Steg 3
UPP­MÄRKNING

Vi märker upp materialet så att det får den metadata som krävs

Epliktleverans

Steg 4
LEVERANS

Vi överför ert e‑plikt­material till Kungliga biblioteket

Eplikt kvalitet

Steg 5
BEVAKNING

Vi bevakar kontinuerligt förändringar i era digitala kanaler och levererar fortlöpande nytt e‑pliktigt material

Retroaktivt material

Enligt lag ska även retroaktivt material från och med 2015‑01‑01 behandlas och levereras. De flesta av Eplictas kunder önskar att vi hanterar även detta.

Inkluderar samtliga era digitala kanaler

Om man själv vill leverera sin e-plikt, är en av de vanligaste misstagen att man inte levererar från samtliga digitala platt­formar, utan bara från sin huvud­sakliga hemsida. Även material på under­webbar (subdomäner), externa kampanj­webbar, YouTube-kanaler, podcast samt vissa sociala medier ska vanligen även ingå i e-plikt­leveransen. Allt detta omfattas av Eplictas helhets­tjänst.

Med Eplicta slipper ni göra allt själva

Det finns ett flertal aspekter att ta hänsyn till vid val av metod för leverans av e-plikt. Nedan följer de viktigaste punkterna.

 Eplictas helhets­tjänstModul/ plug‑in till webbserver
Identifierar allt material på alla era hemsidor och övriga digitala kanalerJaNej
Väljer ut rätt material baserat på regelverketJaNej
Applicerar metadata med automatikJaNej
Levererar materialet i rätt format till Kungliga biblioteketJaJa*
Levererar automatiskt nytillkommet e‑pliktigt materialJaNej
Bevakar ändringar och tilläggJaNej
Behandlar retroaktivt materialJaNej
Kräver ingen utbildning av era redaktörerJaNej
Behandlar streamad media (som t ex YouTube och podcast)JaNej
Kräver ingen installation på era webbservrarJaNej
Fungerar i en tillverkaroberoende blandmiljö (flera olika webb­publicerings­system)JaNej

*) Enbart för den webbserver som har modul/plug‑in installerad.

Vill du veta mer?

Eplicta är unik som den enda aktör som kan erbjuda en helhetstjänst inom e-plikt. Vi lämnar gärna en pris­uppgift för just er organisation.

a