E-plikt Helhetsverktyg

Detta verktyg för e-plikt är det ultimata redskapet om man vill ha full kontroll och själv hantera sin e-pliktleverans.

De flesta organisationer arbetar på flera olika digitala plattformar samtidigt. Vid sidan av sin webbplats har man till exempel sin YouTube-kanal och är aktiv på flera olika sociala medier. Att leverera sin e-plikt från alla dessa källor har tidigare varit både komplicerat och mödosamt.

E-plikt Helhetsverktyg

Total överblick, total kontroll

E-plikt Helhetsverktyg är det enda verktyg på marknaden som aggregerar allt material på alla era digitala plattformar och som erbjuder en total överblick över alla era digitala publikationer. Detta oberoende om de ligger på olika servrar, olika webb­publicerings­verktyg eller YouTube.

Några av fördelarna med helhetsverktyget:

  • Total överblick över samtliga publicerade dokument
  • Hanterar text, bilder, länkade dokument (såsom till exempel PDF och Word), ljud och film.
  • Hanterar streamat material som t ex YouTube, Vimeo och podcast
  • Applicerar relevant metadata med automatik
  • Möjlighet att inkludera eller avfärda resurser till dokument
  • Inkluderar alla era webbplatser, oberoende av antal
  • Helt oberoende av vilka webb­publicerings­system ni använder (SiteVision, Episerver, WordPress, Drupal, SharePoint etc.)
  • Möjlighet att hantera alla era retroaktivt publicerade dokument, såväl som nytillkomna

Helhetsverktyg vs. Helhetstjänst

Utöver E-plikt Helhetsverktyg finns även E-plikt Helhetstjänst där ni inte behöver göra något alls själva. Allt manuellt arbete, så som urval av dokument samt komplettering av metadata, hanteras då istället av Eplictas handläggare.

Vill du veta mer om detta verktyg?

E-plikt Helhetsverktyg är unikt som den enda verktyg som kan hantera ert e-pliktmaterial på alla era digitala plattformar. Vi lämnar gärna en pris­uppgift för just er organisation.