E-plikt utöver SiteVision

Vid sidan av Eplictas E-plikt Helhetstjänst, erbjuder vi en tjänst framtagen för de e‑plikt­leverantörer som använder SiteVisions panel för e‑plikt.

Att leverera e‑plikt kräver många steg. SiteVision har en modul för e‑plikt som tillser att sista steget, överföringen, av e‑pliktigt material till Kungliga biblioteket görs tekniskt rätt i en RSS-feed. Detta är en bra funktion för de organisationer som har tid, resurser och kunskap att själva göra sitt urval och metadata-uppmärkning av sitt material. Dessa icke-tekniska steg är i särklass de största och mest tids­krävande delarna av arbetet.

Begränsningar i SiteVisions modul för e‑plikt

SiteVisions modul för e‑plikt kan inte överföra:

  • material från era andra webbplatser utanför SiteVision
  • streamad media som t ex YouTube-klipp och podcast

På dessa platser finns vanligtvis e‑pliktigt material som måste levereras enligt lag.

E-plikt utöver SiteVision

Ett effektivt komplement

Eplictas E-plikt utöver SiteVision löser ovanstående problematik. Eplicta hanterar leveransen av allt ytterligare material som inte SiteVision klarar. Denna leverans sker parallellt med det ni själva sköter genom ert manuella arbete i panelen e‑plikt.

Många av Eplictas kunder använder SiteVision som webb­publicerings­system. Eplicta sköter alla delar i e‑plikt­leveransen, men för de kunder som själva vill hantera sin e‑plikt­­leverans är E-plikt utöver SiteVision ett effektivt komplement.

E-plikt utöver SiteVision är en abonnemangs­­tjänst där ingen program­­vara eller moduler behöver installeras på ert system.

Eplicta är inte associerat med SiteVision. SiteVision är ett varumärke ägt av SiteVision AB.

Vi berättar gärna mer