E-plikt plugin för WordPress

Vid sidan av Eplictas E-plikt Helhetstjänst, kan vi som alternativ erbjuda ett e-plikt plugin för WordPress.

E-plikt plugin WordPress

Detta plugin är avsedd de organisationer där redaktörerna själva har god kunskap om vilka resurser som ska ingå i e-pliktleveransen och hur dessa resurser märks upp med metadata.

Eplictas e-plikt plugin hanterar de flesta media­objekt på servern så som bland annat texter, bilder, PDF- och Word-dokument, ljud och video.

(Eplicta erbjuder även speciallösningar för de organisationer som använder SiteVision-modul för e‑plikt samt för de som använder Episerver.)

Egenskaper för WordPress e-plikt plugin

 • Detta plugin ska installeras på samtliga WordPress-servrar som innehåller e‑pliktigt material .
 • Redaktörerna markerar innehållet som ska levereras för e‑plikt och anger sedan rätt metadata i panelen.
 • Redaktörerna kan markera enskilda resurser (WordPress-block), hela sidor eller flera sidor, som då får liknande metadatavärden, vilket är mycket tids­besparande för redaktörerna.
 • De markerade dokumenten levereras med automatik till Kungliga biblioteket.
 • E-pliktleveransen överförs i rätt RSS-format, dvs MediaRSS 1.5.0 och Dublin Core DCMI Metadata Terms med KB:s eget XML-schema.
 • Alla leveranser loggas så att redaktörerna kan se historiken.
 • Eplictas E-plikt plugin för WordPress stöder samtliga metadatafält enligt KB:s specifikation, som redaktörerna ska fylla i för varje resurs:
  • Titel
  • Beskrivning
  • Publicerings­datum (i format RFC822)
  • URL/nätadress
  • URL/objektets nätadress, hämtnings­adress för alternativ form
  • Filformat
  • Identifikator (GUID)
  • Identifikator med typvärde (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Utgivarens organisations­nummer
  • Tillgänglighet vid publicering (gratis/restricted)
  • Licens (URI till licensavtal)
  • Licens för objektet (eller vissa delar av objektet)
  • Värdpublikation (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Annat format (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Upphovsman (intellektuellt-/konstnärligt ansvarig)
  • Upphovsman (bidragit)
  • Upphovsman för objektet
  • Upphovsrätts­innehavare för objektet
  • Resurstyp (MIME)
  • Objekt som ingår i resursen (audio, video, image)
  • Objekt som tillhör resursen, men som levereras separat (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Markör för alternativ form
  • Nyckelord/ämne för hela resursen
  • Nyckelord/ämne för den enskilda filen
  • Checksumma

Eplicta är inte associerat med WordPress. WordPress är ett varumärke ägt av WordPress Foundation.

Vi berättar gärna mer