E-plikt för YouTube

E-plikt för YouTube

YouTube-klipp ingår i det material som omfattas av e‑plikt, enligt Kungliga bibliotekets riktlinjer. Ett vanligt problem är att man som leveranspliktig ofta har svårt att leverera dessa filmer.

KB accepterar inte streamat material i e‑plikt­leveranser, vilket gör att detta material måste konverteras innan det kompletteras med metadata och levereras.

Om man levererar sin övriga e‑plikt på egen hand, är E-plikt för YouTube ett smidigt och effektiv komplement för att kunna leva upp till lagkravet och leverera hela sin e‑plikt korrekt.

Detta ingår i E-plikt för YouTube

E-plikt för YouTube är en abonnemangs­tjänst som innehåller tjänster och lösningar anpassade för att stödja e‑plikt­leveransen. Vissa av dessa lösningar finns även i andra av Eplictas abonnemang.

Följande ingår:

  • Vi gör urvalet av de YouTube-filmer som ska ingå i leveransen, baserat på gällande regelverk.
  • Vi anpassar leveransen så att den får rätt data­format och innehåller all metadata som krävs.
  • Vi överför och registrerar allt ert e‑plikt­­material hos Kungliga biblioteket, både det aktuella och retroaktiva materialet.
  • Vi bevakar oavbrutet tillskott och förändringar på era YouTube-kanaler. Vi levererar fortlöpande nytillkommet material för e‑plikt.

E-plikt för YouTube är en abonnemangs­tjänst där inga program­varor eller moduler behöver installeras på ert system.

Väljer ni istället Eplictas E-plikt Helhetstjänst så ingår YouTube-paketet som en av alla delar.

Vi berättar gärna mer