E-plikt för ert YouTube-material

Abonnemang YouTube-paketet för e-plikt

YouTube-paketet

YouTube-filmer ingår i det material som omfattas av e‑plikt, enligt Kungliga bibliotekets riktlinjer. Ett vanligt problem är att man som leveranspliktig ofta har svårt att leverera dessa filmer.

KB accepterar inte streamat material i e‑plikt­leveranser, vilket gör att detta material måste konverteras innan det kompletteras med metadata och levereras.

Om man levererar sin övriga e‑plikt på egen hand, är Eplictas YouTube-paket ett smidigt och effektiv komplement för att kunna leva upp till lagkravet och leverera hela sin e‑plikt korrekt.

Detta ingår i YouTube-paketet för e‑plikt

YouTube-paketet är en abonnemangs­tjänst som innehåller tjänster och lösningar anpassade för att stödja e‑plikt­leveransen. Vissa av dessa lösningar finns även i andra paket och i andra Eplicta-abonnemang.

Följande ingår:

  • Vi gör urvalet av de YouTube-filmer som ska ingå i leveransen, baserat på gällande regelverk.
  • Vi anpassar leveransen så att den får rätt data­format och innehåller all metadata som krävs.
  • Vi överför och registrerar allt ert e‑plikt­­material hos Kungliga biblioteket, både det aktuella och retroaktiva materialet.
  • Vi bevakar oavbrutet tillskott och förändringar på era YouTube-kanaler. Vi levererar fortlöpande nytillkommet material för e‑plikt.

YouTube-paketet är en abonnemangs­tjänst där inga program­varor eller moduler behöver installeras på ert system.

Väljer ni istället Eplictas helhets­lösning för e‑plikt så ingår YouTube-paketet som en av alla delar.

Vi berättar gärna mer

Var god vänta...