Bevara er webbplats med webbarkivering

Webbarkivering

Att låta arkivera sin webbplats är enkelt och billigt. Enligt Arkivlagen ska alla myndigheter bevara sina webbplatser. Det är dessutom billigare att göra en webbarkivering än att betala licenser och kontinuerliga driftskostnader för att fortsätta hålla gamla webbplatser uppe.

Surfa som vanligt med samma utseende

En webbplats som webbarkiverats är fortfarande helt surfbar offline med en vanlig webbläsare. Den bibehåller sitt utseende. Struktur, menyer, bilder och dokument bevaras och uppträder likadant som när webbplatsen var i drift. Man behöver inget e-arkiv eller speciell programvara för att läsa arkivmaterialet.

Juridisk evidens med webbarkivering

Bevara webbplatsens utseende precis som den såg ut vid tillfället vid arkiveringen. Säker webbarkivering garanterar autenticiteten vid situationer då juridiken kräver detta. Med ett säkert bevarat webbarkiv kan man i efterhand enkelt påvisa exakt kommunicerad information, reklam och andra meddelanden.

Eplictas lösning för webbarkivering är ert skydd mot oriktiga påståenden, stöld av immateriella egendomar samt ger stöd vid GDPR-förfrågningar som är relaterade till personuppgifter som publicerats på webbplatsen.

Standardformat lämpat för långtidsbevarande

Det levererade webbarkivet är anpassat för att följa de riktlinjer för bevarande av webbplatser som tagits fram av Riksarkivet. Webbarkivets filer är i arkivbeständiga filformat och mjukvaruoberoende. Lagra det enkelt i ert eget e-arkiv eller det digitalt medium ni föredrar såsom till exempel filserver, USB-sticka eller CD-ROM.

Webbplatser tillhör kulturarvet

Det är klokt att förvalta sitt informationskapital och långtidsbevara sitt digitala kulturarv för framtida forskare, historiker och allmänheten. Tidigare webbplatser är även en god inspirationskälla för ens varumärkesbyggande, både internt och externt.

Så går webbarkivering till

Arkiveringen sker antingen vid behov eller löpande med det tidsintervall som önskas, som till exempel årligen, halvårsvis, kvartalsvis eller månatligen.

Att låta Eplicta webbarkivera en webbplats är enkelt och kräver ingen insats från er som kund. Inga installationer eller konfigurationer behöver göras hos er. Vi sköter alla delar såsom testning, insamling, verifiering och leverans av webbarkiv.