Webbarkivering bevarar er webbplats

Webbarkivering med Eplicta Conserver

Webbarkivering är en viktig process för att säkerställa att webbplatser bevaras på ett korrekt sätt för framtiden. Eplicta erbjuder en enkel och kostnadseffektiv metod för att arkivera webbplatser, som också uppfyller kraven enligt Arkivlagen.

Surfa som vanligt med samma utseende

Med Eplictas lösning behåller den arkiverade webbplatsen sitt utseende och struktur, inklusive menyer, bilder och dokument. Den fortsätter att vara surfbar offline med en vanlig webbläsare, utan krav på något e-arkiv eller speciell programvara.

Juridisk evidens med webbarkivering

Säker webbarkivering garanterar autenticiteten vid situationer då juridiken kräver detta. Med ett säkert bevarat webbarkiv kan man i efterhand enkelt påvisa exakt kommunicerad information, reklam och andra meddelanden.

Eplictas lösning för webbarkivering är ert skydd mot oriktiga påståenden, stöld av immateriell egendom samt ger stöd vid GDPR-förfrågningar som är relaterade till personuppgifter som historiskt har publicerats på webbplatsen.

Standardformat lämpat för långtidsbevarande

Det levererade webbarkivet är anpassat för att följa de riktlinjer för bevarande av webbplatser som tagits fram av Riksarkivet. Webbarkivets filer är i arkivbeständiga filformat och mjukvaruoberoende. Lagra det enkelt i ert eget e-arkiv eller filserver, alternativt på det digitala medium ni föredrar såsom till exempel USB-sticka.

Webbplatser tillhör kulturarvet

Det är klokt att förvalta sitt informationskapital och långtidsbevara sitt digitala kulturarv för framtida forskare, historiker och allmänheten. Tidigare webbplatser är även en god inspirationskälla för ens varumärkesbyggande, både internt och externt.

Så går webbarkivering till

Att arkivera webbplatser med Eplicta är en enkel process och kräver ingen insats från er som kund. Vi tar hand om alla detaljer, från insamling , testning, verifiering och leverans av webbarkivet. Arkiveringen kan ske antingen vid behov då en webbplats stängs ner, eller löpande med det tidsintervall som önskas, som till exempel årligen, halvårsvis, kvartalsvis eller månatligen.