E-plikt app för Episerver

Vid sidan av Eplictas E-plikt Helhetstjänst, kan vi som alternativ erbjuda en Episerver app för e‑plikt.

E-plikt app Episerver

Denna add‑on lämpar sig för de organisationer där redaktörerna själva har kunskap om vilka resurser som ska levereras och hur dessa resurser ska märkas upp med metadata.

Eplictas E-plikt app hanterar alla olika media­objekt på servern så som text, bilder, dokument, ljud, video med mera.

(Eplicta erbjuder även en tjänster för de organisationer som använder SiteVision-modul för e‑plikt samt för de som använder WordPress.)

Egenskaper för E-plikt app för Episerver

 • Detta add-on ska installeras på samtliga servrar som innehåller e‑pliktigt material och som använder Episerver CMS.
 • Redaktörerna markerar innehållet som ska levereras för e‑plikt och anger sedan rätt metadata.
 • Redaktörerna kan markera enskilda resurser eller delar av hierarkin som då ärver metadata­inställningarna, vilket är mycket tids­besparande.
 • De markerade resurserna levereras med automatik till Kungliga biblioteket.
 • Leveransen överförs i rätt RSS-format, dvs MediaRSS 1.5.0 och Dublin Core DCMI Metadata Terms med KB:s eget XML-schema.
 • Leveranserna loggas så redaktörerna kan se historiken.
 • Eplictas Episerver plug‑in för e‑plikt stöder samtliga metadatafält enligt KB:s specifikation, som redaktörerna ska fylla i för varje resurs:
  • Eplictas e-plikt plug-in för Episerver
   Titel
  • Beskrivning
  • Publicerings­datum (i format RFC822)
  • URL/nätadress
  • URL/objektets nätadress, hämtnings­adress för alternativ form
  • Filformat
  • Identifikator (GUID)
  • Identifikator med typvärde (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Utgivarens organisations­nummer
  • Tillgänglighet vid publicering (gratis/restricted)
  • Licens (URI till licensavtal)
  • Licens för objektet (eller vissa delar av objektet)
  • Värdpublikation (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Annat format (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Upphovsman (intellektuellt-/konstnärligt ansvarig)
  • Upphovsman (bidragit)
  • Upphovsman för objektet
  • Upphovsrätts­innehavare för objektet
  • Resurstyp (MIME)
  • Objekt som ingår i resursen (audio, video, image)
  • Objekt som tillhör resursen, men som levereras separat (ISBN, EAN, ISAN, URI etc)
  • Markör för alternativ form
  • Nyckelord/ämne för hela resursen
  • Nyckelord/ämne för den enskilda filen
  • Checksumma

Eplicta är inte associerat med Episerver. Episerver är ett varumärke ägt av Optimizely Sweden Holdings AB.

Vi berättar gärna mer